مرور رده

اجرای ساختمان

خدمات اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت و با رعایت تمام مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان، پذیرفته می شود

نکات فنی در اجرا و نظارت سقف تیرچه یونولیت

سقف تیرچه یونولیت از انواع متداول اجرای سقف در ایران است. در این مقاله قصد داریم، نکاتی کاربردی را پیرامون نظارت و اجرای سقف تیرچه یونولیت ارائه کنیم. یکی از پیش فرض های طراحی ساختمان صلبیت سقف ها است و مدل سازی سازه بر همین اساس صورت می…