خدمات مهندسی نگین عمران شامل انجام پروژه های طراحی فاز 1 و 2 در چهار رشته، پذیرفتن خدمات اجرا به صورت پیمان مدیریت،
و خدمات پشتیبانی نظارت به مهندسان عزیز می شود.

۱۳۹۵/۱۰/۲۲

بهترین سقف سازه ای چیست؟

سقف یکی از مهم ترین بخش های سازه ای ساختمان است. یکی از وظایف مهندسان، تعیین بهترین شیوه اجرای سقف در یک پروژه و معرفی آن […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۶

آموزش طراحی دیوار حائل بتنی در زیر زمین

دیوار حائل یکی از موضوعاتِ پرکاربرد در مهندسی است. در این مقاله به بررسی این مسائل در رابطه با دیوار حائل می پردازیم: تعریف دیوار حائل […]