مرور برچسب

رمپ های قوسی

رمپ چیست؟

سلام دوستان. امروز میخواهیم در مورد رمپ ها، که یکی از مباحث عمرانی بسیار پر کاربرده و بسیار پر اهمیت، صحبت کنیم.  هم در ساختمان سازی، هم جاده سازی از رمپ ها استفاده می شود. البته در اینجا بیشتر رمپ هایی که در ساختمان ها اجرا می شوند مدّ نظر…