مرور رده

سقف های سازه ای

در این مقالات به معرفی انواع سقف های سازه ای و نکات مربوط به آن ها می پردازیم.

نکات فنی در اجرا و نظارت سقف های تیرچه بلوک

به نام خدا یکی از پیش فرض های طراحی ساختمان صلبیت سقف ها است و مدل سازی سازه بر همین اساس صورت می گیرد. در نرم افزار ایتبز با استفاده از گزینه دیافراگم، این صلبیت اعمال می گردد. همه تمهیدات و جزییاتی هم که در نقشه اجرایی سقف ها در نظر…