مرور رده

مقررات ملی ساختمان

در این مقالات، به ذکر نکات مربوط مباحث مقررات ملی ساختمان خواهیم پرداخت

کدام یک از مباحث مقررات ملی ساختمان از بقیه مهم تر است؟

سلام . یادم می یاد زمانی که در دانشگاه تحصیل می کردم فکر می کردم مهم ترین مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 9و 10 است. موضوع اصلی این دو کتاب بیان مسائل فنی در خصوص بتن و فولاد است. این ذهنیتی بود اساتید ما داشتند و چارت درسی ما نیز همین را…