عدم خلاف و پایان کار

عدم خلاف و پایان کار:

در اجرای هر ساختمانی، ممکن است تخلفاتی به صورت خواسته یا ناخواسته اتفاق بیافتد. بعضی از این تخلفات جزیی است و با یک جریمه مختصر حل و فصل می شود. گاهی هم پرونده تخلف به شورای معماری و شهرسازی ارجاء داده می شود. تخلفات سنگین ممکن است به کمیسیون های تخصصی تر مثل ماده ۱۰۰، یا کمسیون ماده پنج ارجاء داده شود. در تمام این مدت، مالک یا سازنده ساختمان، مجبور است در شهرداری، به دنبال حل و فصل مشکل وقت بگذراند در حالی که فعالیت های ساختمانی اش متوقف شده است. گاهی نیز، عملیات ساختمانی پایان یافته است و سازنده، در تکاپوی گرفتن پایان کار است تا واحد ها را تحویل مالکین دهد، برای سند اقدام کند، بتواند وام بانکی که برای ساخت گرفته را تسویه کند. هر چقدر اخذ عدم خلاف یا پایان کار دیر تر شود. جرایم شهرداری سنگین تر می شود. از طرفی اگر از وام بانکی ساخت و ساز استفاده کرده باشید، بابت هر روز دیرکرد تسویه، بانک مبلغ زیادی جریمه می کند. اگر طبق قرار داد نتوان واحد ها را تحویل داد، ممکن است مالکین ساختمان نیز شکایت کنند. متاسفانه سازندگان بسیاری را دیده ایم که با این تراژدی تلخ رو به رو شده اند و  ورشکست شده اند. در حالی که اگر آگاهانه و به موقع اقدام  کنیم ، تمام این مسائل قابل پیشگیری و حل هستند. با آگاهی از آخرین قوانین و ضوابط شهرداری و پیگیری موثر و به موقع، اولاً می توان از خیلی از تخلفات اجتناب کرد. ثانیاً با کمترین جریمه و هزینه و سریع ترین زمان ممکن، گواهی های ساختمان و پایان کار را اخذ کرد. کارشناسان ما با آگاهی از قوانین و آشنایی کامل با سیستم ها و مراتب سازمانی در شهرداری و سازمان های دیگر، می توانند به بهترین شکل ممکن این کار را برای شما انجام دهند.