پیگیری امور ساختمان

پیگیری امور مربوط به ساختمان

صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی، شامل چندین برگه است که در آن تمامی مشخصات ساختمانی که میخواهید بسازید آمده است. گاهی گرفتن این پروانه، شبیه گذر از هفت خان رستم است. این وقتی است که شما، بخواهید از حداکثر ظرفیت ملکتان استفاده کنید. حداکثر ظرفیت، یعنی حداکثر تعداد طبقات با توجه به موقعیت ملک. یعنی حداکثر سطح اشغال، یعنی بهترین پلان معماری، یعنی حداکثر تعداد پارکینگ، یعنی، بهترین کاربری که ملک می تواند داشته باشد و … اگر تجربه و تخصص کافی را نداشته باشید، این کار نیاز به صرف زمانِ زیاد دارد. گاهی هم با وجود صرف زمان زیاد، به دلیل عدم تجربه کافی، به نتیجه نمی توان رسید. اگر وقت شما ارزشمندتر از آن است که با رفت آمد در سازمان ها و شهرداری ها، هدر رود، ما آماده هستیم که پروانه ساختمانی شما را در حداقل زمان ممکن و با حداکثر امتیازات، اخذ کنیم.

عدم خلاف و پایان کار:

در اجرای هر ساختمانی، ممکن است تخلفاتی به صورت خواسته یا ناخواسته اتفاق بیافتد. بعضی از این تخلفات جزیی است و با یک جریمه مختصر حل و فصل می شود. گاهی هم پرونده تخلف به شورای معماری و شهرسازی ارجاء داده می شود. تخلفات سنگین ممکن است به کمیسیون های تخصصی تر مثل ماده ۱۰۰، یا کمسیون ماده پنج ارجاء داده شود. در تمام این مدت، مالک یا سازنده ساختمان، مجبور است در شهرداری، به دنبال حل و فصل مشکل وقت بگذراند در حالی که فعالیت های ساختمانی اش متوقف شده است. گاهی نیز، عملیات ساختمانی پایان یافته است و سازنده، در تکاپوی گرفتن پایان کار است تا واحد ها را تحویل مالکین دهد، برای سند اقدام کند، بتواند وام بانکی که برای ساخت گرفته را تسویه کند. هر چقدر اخذ عدم خلاف یا پایان کار دیر تر شود. جرایم شهرداری سنگین تر می شود. از طرفی اگر از وام بانکی ساخت و ساز استفاده کرده باشید، بابت هر روز دیرکرد تسویه، بانک مبلغ زیادی جریمه می کند. اگر طبق قرار داد نتوان واحد ها را تحویل داد، ممکن است مالکین ساختمان نیز شکایت کنند. متاسفانه سازندگان بسیاری را دیده ایم که با این تراژدی تلخ رو به رو شده اند و  ورشکست شده اند. در حالی که اگر آگاهانه و به موقع اقدام  کنیم ، تمام این مسائل قابل پیشگیری و حل هستند. با آگاهی از آخرین قوانین و ضوابط شهرداری و پیگیری موثر و به موقع، اولاً می توان از خیلی از تخلفات اجتناب کرد. ثانیاً با کمترین جریمه و هزینه و سریع ترین زمان ممکن، گواهی های ساختمان و پایان کار را اخذ کرد. کارشناسان ما با آگاهی از قوانین و آشنایی کامل با سیستم ها و مراتب سازمانی در شهرداری و سازمان های دیگر، می توانند به بهترین شکل ممکن این کار را برای شما انجام دهند.