طراحی و محاسبات

طراحی فاز ۱

برای زیر بناهای با متراژ کمتر از ۲۰۰۰ متر، طراحی فاز یک انجام می شود. طراحی فاز ۱ در هر چهار رشته، عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و همچنین طراحی نما صورت می پذیرد. ما متعهد هستیم بهینه ترین طراحی را با لحاظ کردن، ضوابط مقررات ملی ساختمان و کامل ترین و بروز ترین نقشه ها، خدمت مالکین و کارفرمایان محترم ارائه دهیم.

پروژه های فاز ۱ صرفاً با قرار دادن برگه تعهد طراحی امکان پذیر است.

طراحی فاز۲

برای زیر بناهای با متراژ بالای ۲۰۰۰ متر، طراحی به صورت فاز ۲ با کنترل سازمان نظام مهندسی انجام می شود. پروژه های فاز ۲ پروژه هایی هستند که سازمان نظام مهندسی ساختمان، در تمام مراحل طراحی و اجرا تا پایان کار، بر پروژه نظارت دارد. محدودیت های سازمان نظام مهندسی برای پروژه های فاز ۲، سخت گیرانه تر از پروژه های فاز ۱ است. نقشه های ساختمانی در هر ۴ رشته ، باید با دقت بسیار زیاد طراحی شوند و با یکدیگر تطبیق کامل داشته باشند. مراحل اجرای ساختمان نیز، باید دقیقاً مطابق نقشه ها انجام شود. به همین دلیل، به سرانجام رساندن پروژه های فاز ۲، از عهده طراحان آماتور و سطح متوسط خارج است. طراحی فاز ۲ نیز در هر چهار رشته، با ضمانت تاییدیه سازمان، خدمت مراجعان گرامی، ارائه میگردد.

انجام پروژه های فاز ۲، بدون قراردادن برگه تعهد نظارت نیز امکان پذیر است.