طراحی فاز 1

برای زیر بناهای با متراژ کمتر از 2000 متر، طراحی فاز یک انجام می شود. طراحی فاز 1 در هر چهار رشته، عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و همچنین طراحی نما صورت می پذیرد. ما متعهد هستیم بهینه ترین طراحی را با لحاظ کردن، ضوابط مقررات ملی ساختمان و کامل ترین و بروز ترین نقشه ها، خدمت مالکین و کارفرمایان محترم ارائه دهیم.

پروژه های فاز 1 صرفاً با قرار دادن برگه تعهد طراحی امکان پذیر است.

طراحی فاز2

برای زیر بناهای با متراژ بالای 2000 متر، طراحی به صورت فاز 2 با کنترل سازمان نظام مهندسی انجام می شود. پروژه های فاز 2 پروژه هایی هستند که سازمان نظام مهندسی ساختمان، در تمام مراحل طراحی و اجرا تا پایان کار، بر پروژه نظارت دارد. محدودیت های سازمان نظام مهندسی برای پروژه های فاز 2، سخت گیرانه تر از پروژه های فاز 1 است. نقشه های ساختمانی در هر 4 رشته ، باید با دقت بسیار زیاد طراحی شوند و با یکدیگر تطبیق کامل داشته باشند. مراحل اجرای ساختمان نیز، باید دقیقاً مطابق نقشه ها انجام شود. به همین دلیل، به سرانجام رساندن پروژه های فاز 2، از عهده طراحان آماتور و سطح متوسط خارج است. طراحی فاز 2 نیز در هر چهار رشته، با ضمانت تاییدیه سازمان، خدمت مراجعان گرامی، ارائه میگردد.

انجام پروژه های فاز 2، بدون قراردادن برگه تعهد نظارت نیز امکان پذیر است.