انتقادات و شکایات

کاربران گرامی سایت می توانید هر گونه انتقادات و شکایات خود را نسبت به سایت یا محصولات در قسمت نظرات همین بخش درج نمایید. در اسرع وقت، به شکایت مطرح شده، رسیدگی و پاسخگویی به عمل خواهد آمد.

negative-vs-postive